Sơn Jotun Gardex Bóng Mờ

370.000

Thể hiện bản thân thông qua lớp sơn cao cấp sau khi sử dụng Gardex Bóng Mờ. Có được vẻ đẹp và độ bền toàn diện chỉ trong một lớp phủ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : 0,8L / 2,5L