Sơn lót chống kiềm Jotun Essence

1.510.000

Sơn phủ các bức tường bên ngoài và bên trong ngôi nhà của bạn một cách dễ dàng với Sơn lót chống kiềm Essence mang đến cho bức tường của bạn chất lượng hoàn thiện hàng đầu.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : 5L /17L